UISTENIE

vydané podľa ust. § 13 ods. 5 zákona č. 22/1997 a dodatkov, a najmä odporúčania Komisie EÚ 2020/403 z 13. marca 2020

V súlade s vyššie uvedeným zákonom a odporúčaním vydávame toto ubezpečenie o tom, že nami vyrábaný výrobok má uverejnené vyhlásenie o zhode, ktoré bolo spracované na základe skúšobných protokolov použitých materiálov.

Zdravotnícky výrobok:

NanoBodix® AG-TIVE rúško

NANO rúško AG-TIVE

v zhode aj s nasledujúcimi odvodenými typmi:

NANO rúško AG-TIVE 3F 99,9%

NANO rúško AG-TIVE 10F 99,9%

NanoBodix® AG-TIVE rúško FIX

NANO rúško FIX AG-TIVE 3F 99,9%

NANO rúško FIX AG-TIVE 10F 99,9%

NANO šatka AG-TIVE 3F 99,9%

Pozn.:
3F = doplnené o 3 ks filtra NANO.MED.CLEAN 99.9%
10F = doplnené o 10 ks filtra NANO.MED.CLEAN 99.9%
FIX = doplnené o fixáciu nosa

Výrobok spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 14683 + AC.

Výrobok prešiel zdravotným posudkom SZU z 9.10.2020 č. CTZB 187-10478 / 20-191-193 ako bezpečný.

Výrobky boli navrhnuté, vyrobené a schvaľované podľa uvedených zákonov, smerníc a ČSN EN noriem a zodpovedajú požiadavkám na udelenie značky CE.

Bol skúšaný podľa ČSN ISO 10993-5 a použité materiály, nanolátky a nanofiltr sú bakteriologicky a citotoxkicky nezávadné a podľa nami vydaných odporúčania sú pre užívateľov bezpečné

Účinnosť filtra Nano Med Clean proti vírusom potvrdila certifikátom (VFE - Viral Filtration Efficiency) rešpektovaná laboratória Nelson Labs v USA. Jedná sa o tenkú textíliu obsahujúcu nanovlákennou štruktúru. Užívatelia si ho môžu vložiť do látkoveho rúška, a chrániť sa tak celý deň. Je ľahký a vysoko priedušný, takže uľahčuje dýchanie. V porovnaní s inými materiálmi dosahuje priedušnosti dvesto litrov vzduchu na meter štvorcový za sekundu.

Všetka výroba prebieha v SR. Doba účinnosti materiálu je stanovená na 12 hodín. Oproti konkurencii sa líšia předevší vysokou mierou priedušnosti, a to 200 l / m² / s.
Nanofiltry sú určené pre vkladanie do textilných rúšok. Filter má certifikáciu CE a je vedený na ŠÚKL ako príslušenstvo zdravotníckej pomôcky.

V odkaze nájdete protokoly VFE, BFE a PFE z Nelson Labs a vyhlásenie o zhode (CE).

NANO MED CLEAN filtr

NANO filtrace

CERTIFIKÁCIA - rúško a šatka - NanoBodix® AG-TIVE

CERTIFIKÁCIA - rúško a šatka - NanoBodix® AG-TIVE

NanoBodix® AG-TIVE rúško

NANO rúško AG-TIVE

a odvodené typy výrobkov

spĺňa všetky požiadavky podľa STN EN 14683 + AC, výrobky boli skúšané podľa ČSN ISO 10993-5 a použité materiály, nanolátky a nanofiltr sú bakteriologicky a citotoxkicky nezávadné a podľa nami vydaných odporúčania sú pre užívateľov bezpečné


NANO.MED.CLEAN filtr - certifikácia

NANO.MED.CLEAN filtr - certifikácia

Účinnosť filtra Nano Med Clean proti vírusom potvrdila certifikátom (VFE - Viral Filtration Efficiency) rešpektovaná laboratória Nelson Labs v USA. Jedná sa o tenkú textíliu obsahujúcu nanovlákennou štruktúru. Užívatelia si ho môžu vložiť do látkoveho rúška, a chrániť sa tak celý deň. Je ľahký a vysoko priedušný, takže uľahčuje dýchanie. V porovnaní s inými materiálmi dosahuje priedušnosti dvesto litrov vzduchu na meter štvorcový za sekundu.


NANO materiál: antibakteriálna polypropylénová priadze

NANO materiál: antibakteriálna polypropylénová priadze

NANO AGENT AGTIVE MATERIAL - Úplet so špeciálnym polypropylénovým/polyesterovým vláknom, ošetreným antibakteriálnym antivírusovým aditívom na báze iónov striebra. Brání rastu baktérií a vírusov, redukuje nepríjemné pachy a zaisťuje hygienickú sviežosť. Nie je škodlivé pre ľudí ani životné prostredie.


Nanotechnológie a priemyselné využitie nanovlákien

Nanotechnológie a priemyselné využitie nanovlákien

Účinnosť filtra Nano Med Clean proti vírusom potvrdilo certifikátom (VFE - Viral Filtration Efficiency) rešpektované laboratórium Nelson Labs v USA. Jedná sa o tenkú textíliu obsahujúcu nanovlákennou štruktúru. Užívatelia si ho môžu vložiť do látkovej rúška, a chrániť sa tak celý deň. Je ľahký a vysoko priedušný, takže uľahčuje dýchanie. V porovnaní s inými materiálmi dosahuje priedušnosti dvesto litrov vzduchu na meter štvorcový za sekundu.


Univerzitný štúdia ukazuje, že ióny striebra efektívne pôsobí proti vírusu SARS

Univerzitný štúdia ukazuje, že ióny striebra efektívne pôsobí proti vírusu SARS

Spoločnosť AgION Technologies, Inc., popredný poskytovateľ antimikrobiálnych riešení vytvorených pomocou inžinierstva, dnes oznámila, že jej výskumné úsilie preukázalo, že sa zistilo, že iónové striebro účinne deaktivuje kmeň ľudského coronaviru 229E, vírus spojený so SARS, počas laboratórne štúdie vykonanej University of Arizona .

Štúdia vedená č.p. Gerba, Ph.D. a K.R. Bright, Ph.D., testoval rôzne hladiny iónového striebra a medi, aby určil, či boli účinné proti kmeňu 229E ľudského koronavírusy. Výskum preukázal významné zníženie vírusu do 1 hodiny (90 percent) a znížil hladiny vírusu pod detekčný limit po 24 hodinách expozície (99,99 percent).

"Výskum ukazuje, že iónové striebro má potenciál deaktivovať vírusy v relatívne krátkej dobe."